fbpx
Ingyenes kiszállítás 10.000.- Ft felett
Aktuális akcióink

Általános szerződési feltételek

 1. Szolgáltató
 1. A www.bioextra.hu honlapon található webáruházat a Vitawebshop Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. cg.: 01-09-404587, adószám: 32053313-2-41, továbbiakban: mint Vitawebshop vagy Szolgáltató) üzemelteti.
 2. Telefonszám: +36 1 3838546,
 3. E-mail cím: bioextra@bioextra.hu 
 4. Ügyfélszolgálat: 06 1 383 8546
 5. Tárhelyszolgáltató: Dimnet Bt
 6. A Tárhelyszolgáltató székhelye, e-mail címe: 1044 Budapest, Gyertyaláng u. 4. II.lh. I/5., info@dimnet.hu
 1. A szerződés tárgya:

A webáruházban megvásárolható gyógyhatású termékek, étrend-kiegészítő termékek és egyéb egészségügyi-, diétás élelmiszer termékek, kozmetikumok és egyéb termékek adásvétele. 

Szolgáltató a webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást.

A megrendelt termék használati utasítását minden esetben olvassa el!

A Szolgáltatónak joga van bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani a webáruházban található termékek körét és azok árát. Amennyiben nyilvánvalóan téves ár kerül a webáruház felületén feltüntetésre (különösen a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár vagy rendszerhiba miatt: 0 Ft vagy 1 Ft), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat a szerződéstől.

 1. A szolgáltatás igénybevétele, regisztráció, rendelés

A Szolgáltató a webáruházon keresztül jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel biztosítja a vásárlási lehetőséget a webáruházban elérhető termékek tekintetében.

A webáruházban történő vásárlás előfeltétele a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása.

A webáruházban vásárló a regisztrációval és az egyes termékek megvásárlásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát teljes körűen megismerte, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, annak módosítását figyelemmel kíséri, továbbá elfogadja azt is, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató külön további kikötés nélkül irányadó a Szolgáltató és a vásárló között létrejött jogviszonyban.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit részben vagy egészben bármikor módosíthassa, amely módosítás a Szolgáltató honlapján történő közzétételkor lép hatályba.

A webáruházban történő megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, a vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azonban a megrendeléshez szükséges, hogy a vásárló a Szolgáltató által kért valamennyi adatot megadja. Telefonon, faxon, levélben, e-mailben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A Szolgáltatót a regisztráció vagy megrendelés során a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért való felelősség nem terheli.

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó további feltételek:

Amennyiben a vásárló gazdálkodó szervezetként vásárol, az alábbi adatokat szükséges megadni: cégnév, székhely, adószám, vásárlást bonyolító képviselő, e-mail cím, telefonszám, regisztráció esetén: jelszó.

A vásárló a megrendelés leadásával szavatolja, hogy teljes körű képviseleti joggal rendelkezik arra, hogy vásároljon és a vásárlás véglegesítése érdekében rá vonatkozó kötelező érvényű nyilatkozatokat tegyen.

Gazdálkodó szervezetek kizárólag regisztrációt követően tudnak a webáruházban vásárolni.

Magánszemélyekre vonatkozó tovább feltételek: 

Amennyiben a vásárló magánszemélyként vásárol, az alábbi adatokat köteles megadni: név, cím, e-mail cím, telefonszám, regisztráció esetén: jelszó.

A webáruházban kizárólag 16. életévét betöltött személyek regisztrálhatnak és vásárolhatnak, a regisztrációval vagy megrendeléssel a vásárló nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.

Regisztrációra vonatkozó további feltételek:

A megadott e-mail cím és jelszó a vásárlót azonosítja, ez alapján a webáruházban tett bármilyen nyilatkozata érvényes és kikényszeríthető nyilatkozatnak minősül, így a vásárló fokozott gondossággal köteles eljárni annak érdekében, hogy az illetéktelen személyek kezébe ne kerüljön. A felhasználó név és jelszó illetéktelennek általi felhasználásból eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, a vásárló később nem hivatkozhat arra, hogy a megrendelést nem az arra jogosult adta meg.

A rendelés leadása

A webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció (regisztráció hiányában adatai megadását) követően a fizetési mód kiválasztása után a „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával tud a vásárló rendelést leadni a Vitawebshop felé. A megrendelés véglegesítése gomb megnyomása fizetési kötelezettséget generál. A megrendelés leadását követő 48 órán belül a Szolgáltató által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a vásárlónak az ajánlata beérkezését, majd maximum 2 munkanapon belül megküldött ismételt visszaigazolásban jelzi a vásárlónak az ajánlat elfogadását, amellyel közöttük a szerződés létrejön. A létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, a számla kibocsátása pedig papír alapon történik.

A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, azzal, hogy a nettó árak is feltűntetésre kerülnek. Az árak forintban vannak megadva. A termékek fizetendő árához hozzá kell adni a kiszállítás költségeit is.

A webáruházban feltüntetett információk a termékekkel kapcsolatos tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek ajánlatnak.

A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomását követően a megrendelés már nem módosítható vagy vonható vissza, azt csak az ügyfélszolgálattal történt kapcsolatfelvételt követően keretében tehető meg a szállításra történt átadást megelőzően.

Fizetés módja

A megrendelés véglegesítéséhez szükséges a fizetés módjáról rendelkezni. A fizetés az alábbi módokon történhet: 

 • bankkártyás fizetéssel (OTP Bank által biztosított módon),
 • átutalással (a visszaigazoló e-mailben megadott bankszámlaszámra)
 • utánvéttel (+399ft) készpénzben vagy bankkártyával a futárnál vagy a csomagponton.

Megrendelés visszaigazolása

A vásárló által elküldött megrendelés (ajánlat) Szolgálatóhoz történő beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül Szolgáltató visszaigazolja az ajánlat beérkezését. Amennyiben ezt követően az adott termék vonatkozásában készlethiány merül fel, erről a Szolgáltató a vásárlót e-mail üzenetben részesíti, megjelölve a legkorábbi szállítási időpontot.

Szolgáltató a megvásárolt termékek várható szállítási idejéről ismételten visszaigazolást küld a vásárlónak.

A valótlan tartalmú megrendelésből eredő, Szolgáltatót ért kárért vásárló helytállási kötelezettséggel tartozik, beleértve az ezzel kapcsolatosan a Szolgáltatónál felmerült, szerződésszegéssel, továbbá szerződésen kívül okozott valamennyi vagyoni és egyéb nem vagyoni káráért is.

Fizetés

Az ismételt visszaigazolást követően kerül sor bankkártyás fizetésre vagy az átutalásra. Ebben az esetben a megfizetett összeg előlegnek minősül.

Szállítás

A szállításra az ismételt visszaigazolást követő legkésőbb 28 napon belül kerül sor. A kiszállítás a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik a készlet erejéig. Nagyszámú megrendelés esetén előfordulhat, hogy egyes cikkeket Szolgáltató külön szállíttatja ki, kiszállítási költség azonban ebben az esetben is csak egyszer kerül felszámításra. A vásárló által megjelölt helyre történő szállításra futárszolgálatnak történő átadást követő 1-2 munkanapon belül kerülhet sor. 

A Szolgáltató kizárólag Magyarország területére vállal kiszállítást.

A szállításra az alábbiak szerint kerülhet sor:

 • GLS házhozszállítás: 1500 Ft/csomag
 • MPL házhozszállítás: 1500 Ft/csomag
 • Foxpost, Z-Box és Packeta csomagautomata: 900 Ft/csomag
 • MPL csomagpont és csomagautomata: 990 Ft/csomag
 • GLS csomagpont és csomagautomata: 1300 Ft/csomag

Díjtalan a kiszállítás a 10.000,- Ft fölötti rendelés esetén.

 1. Elállás

A/ Magánszemély vásárlókra vonatkozó szabályok

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül – indokolás nélkül – elállhat a vásárlástól. Vásárló az elállás jogát a szerződéskötés napja és a kiszállítás napja között is gyakorolhatja. Vásárló az elállás jogát e-mailben vagy postán a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja olyan módon, hogy a terméket futárral vagy postai úton visszaküldi a Szolgáltató részére. A terméknek és az elállást tartalmazó nyilatkozatnak az átvételtől számított 14 napon belül vissza kell érkeznie a Szolgáltatóhoz. A nyilatkozatminta ide kattintva tölthető le.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő az együtt megrendelt több termék vásárlása esetén az utoljára szolgáltatott terméknek vásárló által történt átvételét követő napján kezdődik.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a Korm. rendelet 29. §-ban foglaltak esetén, így különösen:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

A webáruházban kapható termékek jelentős része olyan zárt csomagolású terméknek minősül, amelyek a Korm. rendelet 29. § (1) bek. e) pont alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – nem gyakorolhatja elállás jogát, azok nem küldhetőek vissza. Ennek megfelelően étrend-kiegészítőt, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket vagy tápszert, kozmetikumot csak bontatlan csomagolásban tud a Szolgáltató visszavenni.

Elállás esetén Szolgáltató a termék visszaküldésétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Szállítási díjat a teljes megrendeléstől történő elállás esetén térít vissza a Szolgáltató, azzal, hogy amennyiben a vásárló nem a legkisebb költséggel járó szállítási módot választotta, úgy az ebből származó többletköltséget Szolgáltató nem köteles visszatéríteni. A vásárlónak visszajáró összeg átutalással kerül visszatérítésre. Utánvéttel visszaküldött csomagokat Szolgáltató nem vesz át. A visszaküldéssel felmerülő költséget a vásárló köteles megfizetni.

 1. Szavatosság

A/Kellékszavatosság:

A megrendelt termék hibája esetén a vásárló a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Vásárló kellékszavatossági igényét e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé, amelynek teljesíthetőségéről a Szolgáltató 5 munkanapon dönt.

Kellékszavatossági igénye alapján a vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vásárló a kijavítást vagy kicserélést nem kérte vagy nem kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

Az érdekmúlás bizonyítása a vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincsen helye.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogról a másikra is áttérhet, az áttérés költségeit azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Szolgáltató a szavatossági igényekről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet három évet köteles megőrizni.

Vásárló a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül köteles közölni. A vásárlástól számított 2 év elteltével a kellékszavatossági jog nem érvényesíthető. A teljesítést követő 6 hónapon túl a vásárló kötelessége annak bizonyítása, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

B/ Termékfelelősség:

A termék hibája esetén a vásárló – választása szerint – termékszavatossági igényt érvényesíthet, amelynek során a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatossági igény a termék gyártó által történő forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő. A termékszavatossági igényét a vásárló kizárólag a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját a vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termék- és kellékszavatossági igény egyszerre nem érvényesíthető. 

C/ Jótállás

Kötelező jótállás csak a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt 10.000,- Ft-nál drágább tartós fogyasztási cikkre vonatkozik, amely alapján szavatossági igény érvényesíthető. Kötelező jótállás időtartama a termék vásárló részére történő átadásától számított 1 év, amely időtartam alatt a Szolgáltató csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem lehet érvényesíteni.

A webáruházban eladásra kínált termékek esetében a jogszabályi rendelkezések kötelező jótállást nem írnak elő.

 1. Fogyasztói panaszkezelés- Magánszemély vásárlóink részére

Szolgáltató minden beérkezett fogyasztói panaszra reagál az alábbiak szerint:

A vásárló a panaszát Szolgáltató alábbi elérhetőségén tudja benyújtani:

 • postán: Vitawebshop Kft: 1133 Budapest, Váci út 33.
 • e-mailben: panasz@bioextra.hu

Szolgáltató a fogyasztói panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát átadja a vásárlónak.

Szolgáltató a panaszt 5 munkanapon belül kivizsgálja és azt 30 napon belül megválaszolja. Magánszemély vásárló panaszának elutasítása esetén Szolgáltató írásban indokolva, tájékoztatja a vásárlót, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed arra is, hogy Szolgáltató a jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a magánszemély vásárló panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi lehetőségek állnak a magánszemély vásárló rendelkezésére:

 • panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a magánszemély vásárló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http:/jarasinfo.gov.hu
 • bírósági eljárás
 • a fogyasztói panasz elutasítása esetén a fogyasztó a békéltető testülethez fordulhat. (A békéltető testületek működéséről bővebb információ: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol)

 Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefon: +3614882186, fax: +3614882131

Erre az online adásvételi szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetében van lehetőség.

A Szolgáltató nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

 1. Egyéb tudnivalók

A Szolgáltató nem tartozik helytállással:

 • az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, amely megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és vásárlást.
 • bármilyen adatvesztésért.
 • szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

A Weboldal harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett, és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A vásárló felelőssége és kötelessége, hogy megismerje a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.

Amennyiben a vásárló magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a vásárló köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a vásárló bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Vásárló az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat. Amennyiben a vásárló az ÁSZF rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat, úgy Szolgáltató jogosult a vásárló hozzáférését megszüntetni, és megtenni a további szükséges jogi lépéseket az vásárló által a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltatóval kapcsolatban álló harmadik feleknek okozott kár megtérítéséért.

A felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vitájukat békés úton próbálják rendezni. Békés megegyezés hiánya esetére a felek megállapodnak, hogy az ÁSZF és az ÁSZF szerint létrejött szerződés rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Elállási nyilatkozatminta

Vitawebshop Kft részére

1134 Budapest, Váci út 33.

e-mail: …………………………….

Tisztelt Vitawebshop Kft!

Alulírott ………………………………………………… (név) ……………………….. szám alatti lakos kijelentem, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti elállási jogomat kívánom gyakorolni az alábbi termék tekintetében:

Termék neve, cikkszáma: …………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: …………………………….

A fogyasztó neve, lakcíme: ………………………………………………………

Kelt: