Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató

 • A www.bioextra.hu honlapon található webáruházat a BIOEXTRA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató vagy BIOEXTRA) üzemelteti.
 • Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.
 • Cégbejegyzés: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által cg.: 01-10-046391 számon nyilvántartott gazdasági társaság.
 • Adószám: 14788837-2-41,
 • Telefonszám: 06 1 383 8546
 • E-mail cím: webshop@bioextra.hu
 • Ügyfélszolgálat: 06 1 383 8546
 • A BIOEXTRA tárhelyszolgáltatója: Dimnet Bt.
 • A Tárhelyszolgáltató székhelye, e-mail címe: 1044 Budapest, Gyertyaláng u. 4. II.lh. I/5., info@dimnet.hu

 1. A szerződés tárgya:

A webáruházban megvásárolható gyógyhatású termékek, étrend-kiegészítő termékek és egyéb egészségügyi-, speciális élelmiszer termékek, kozmetikumok és egyéb termékek adásvétele. 

Szolgáltató a webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást.

A megrendelt termék használati utasítását minden esetben olvassa el!

A Szolgáltatónak joga van bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani a webáruházban található termékek körét és azok árát. Amennyiben nyilvánvalóan téves ár kerül a webáruház felületén feltüntetésre (különösen a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár vagy rendszerhiba miatt: 0 Ft vagy 1 Ft), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat a szerződéstől.

 1. A szolgáltatás igénybevétele, regisztráció, rendelés

A BIOEXTRA a www.bioextra.hu weboldalon üzemeltetett webáruházon keresztül jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel biztosítja a vásárlási lehetőséget a webáruházban elérhető termékek tekintetében.

A webáruházban történő vásárlás előfeltétele a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása.

A webáruházban vásárló a regisztrációval és az egyes termékek megvásárlásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát teljes körűen megismerte, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, annak módosítását figyelemmel kíséri, továbbá elfogadja azt is, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató külön további kikötés nélkül irányadó a Szolgáltató és a vásárló között létrejött jogviszonyban.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit részben vagy egészben bármikor módosíthassa, amely módosítás a Szolgáltató honlapján történő közzétételkor lép hatályba.

A webáruházban történő megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, a vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azonban a megrendeléshez szükséges, hogy a vásárló a Szolgáltató által kért valamennyi adatot megadja. Telefonon, faxon, levélben, e-mailben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A BIOEXTRA-t a regisztráció vagy megrendelés során a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért való felelősség nem terheli.

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó további feltételek:

Amennyiben a vásárló gazdálkodó szervezetként vásárol, az alábbi adatokat szükséges megadni: cégnév, székhely, adószám, vásárlást bonyolító képviselő, e-mail cím, telefonszám, regisztráció esetén: jelszó.

A vásárló a megrendelés leadásával szavatolja, hogy teljes körű képviseleti joggal rendelkezik arra, hogy vásároljon és a vásárlás véglegesítése érdekében rá vonatkozó kötelező érvényű nyilatkozatokat tegyen.

Gazdálkodó szervezetek kizárólag regisztrációt követően tudnak a webáruházban vásárolni.

Magánszemélyekre vonatkozó további feltételek: 

Amennyiben a vásárló magánszemélyként vásárol, az alábbi adatokat köteles megadni: név, cím, e-mail cím, telefonszám, regisztráció esetén: jelszó.

A webáruházban kizárólag 16. életévét betöltött személyek regisztrálhatnak és vásárolhatnak, a regisztrációval vagy megrendeléssel a vásárló nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.

Regisztrációra vonatkozó további feltételek:

A megadott e-mail cím és jelszó a vásárlót azonosítja, ez alapján a webáruházban tett bármilyen nyilatkozata érvényes és kikényszeríthető nyilatkozatnak minősül, így a vásárló fokozott gondossággal köteles eljárni annak érdekében, hogy az illetéktelen személyek kezébe ne kerüljön. A felhasználó név és jelszó illetéktelennek általi felhasználásból eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, a vásárló később nem hivatkozhat arra, hogy a megrendelést nem az arra jogosult adta meg.

A rendelés leadása

A webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció (regisztráció hiányában adatai megadását) követően a fizetési mód kiválasztása után a „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával tud a vásárló rendelést leadni a BIOEXTRA felé. A megrendelés véglegesítése gomb megnyomása fizetési kötelezettséget generál. A megrendelés leadását követő 48 órán belül a Szolgáltató által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a vásárlónak az ajánlata beérkezését, majd maximum 2 munkanapon belül megküldött ismételt visszaigazolásban jelzi a vásárlónak az ajánlat elfogadását, amellyel közöttük a szerződés létrejön. A létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, a számla kibocsátása pedig papír alapon történik.

A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, azzal, hogy a nettó árak is feltüntetésre kerülnek. Az árak forintban vannak megadva. A termékek fizetendő árához hozzá kell adni a kiszállítás költségeit is.

A webáruházban feltüntetett információk a termékekkel kapcsolatos tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek ajánlatnak.

A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomását követően a megrendelés már nem módosítható vagy vonható vissza, azt csak az ügyfélszolgálattal történt kapcsolatfelvételt követően keretében tehető meg a szállításra történt átadást megelőzően.

Fizetés módja

A megrendelés véglegesítéséhez szükséges a fizetés módjáról rendelkezni. A fizetés az alábbi módokon történhet: 

 • bankkártyás fizetéssel (OTP Bank által biztosított módon),
 • utánvéttel készpénzben vagy bankkártyával a futárnál vagy a csomagponton.

Megrendelés visszaigazolása

A vásárló által elküldött megrendelés (ajánlat) Szolgálatóhoz történő beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül Szolgáltató visszaigazolja a megrendelés beérkezését. Amennyiben ezt követően az adott termék vonatkozásában készlethiány merül fel, erről a BIOEXTRA a vásárlót e-mail üzenetben részesíti, megjelölve a legkorábbi szállítási időpontot.

Szolgáltató a megvásárolt termékek várható szállítási idejéről ismételten visszaigazolást küld a vásárlónak.

A valótlan tartalmú megrendelésből eredő, BIOEXTRA-t ért kárért vásárló helytállási kötelezettséggel tartozik, beleértve az ezzel kapcsolatosan a Szolgáltatónál felmerült, szerződésszegéssel, továbbá szerződésen kívül okozott valamennyi vagyoni és egyéb nem vagyoni káráért is.

Fizetés

Az ismételt visszaigazolást követően kerül sor bankkártyás fizetésre. Ebben az esetben a megfizetett összeg előlegnek minősül.

Szállítás

A szállításra az ismételt visszaigazolást követő legkésőbb 28 napon belül kerül sor. A kiszállítás a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik a készlet erejéig. Nagyszámú megrendelés esetén előfordulhat, hogy egyes cikkeket Szolgáltató külön szállíttatja ki, kiszállítási költség azonban ebben az esetben is csak egyszer kerül felszámításra. A vásárló által megjelölt helyre történő szállításra futárszolgálatnak történő átadást követő 1-2 munkanapon belül kerülhet sor. 

A BIOEXTRA kizárólag Magyarország területére vállal kiszállítást.

A szállításra az alábbiak szerint kerülhet sor:

 • futárszolgálat
 • GLS-FOXPOST csomagponton történő átvétel

amelyeknek a díja: 749,- Ft csomagpontra; csomagmérettől függően 1299,- Ft (XS,S méret), 1799,-Ft (M-méret) és 2499,- Ft (L,XL méret) díjfizetés házhozszállítás esetén.

Díjtalan a kiszállítás a 10.000,- Ft fölötti rendelés esetén.

 1. Elállás

A/ Magánszemély vásárlókra vonatkozó szabályok

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül – indokolás nélkül – elállhat a vásárlástól. Vásárló az elállás jogát a szerződéskötés napja és a kiszállítás napja között is gyakorolhatja. Vásárló az elállás jogát e-mailben vagy postán a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja olyan módon, hogy a terméket futárral vagy postai úton visszaküldi a Szolgáltató részére. A terméknek és az elállást tartalmazó nyilatkozatnak az átvételtől számított 14 napon belül vissza kell érkeznie a Szolgáltatóhoz. A nyilatkozatminta ide kattintva tölthető le.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő az együtt megrendelt több termék vásárlása esetén az utoljára szolgáltatott terméknek vásárló által történt átvételét követő napján kezdődik.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a Korm. rendelet 29. §-ban foglaltak esetén, így különösen:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

A webáruházban kapható termékek jelentős része olyan zárt csomagolású terméknek minősül, amelyek a Korm. rendelet 29. § (1) bek. e) pont alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – nem gyakorolhatja elállás jogát, azok nem küldhetőek vissza. Ennek megfelelően étrend-kiegészítőt, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket vagy tápszert, kozmetikumot csak bontatlan csomagolásban tud a Szolgáltató visszavenni.

Elállás esetén Szolgáltató a termék visszaküldésétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Szállítási díjat a teljes megrendeléstől történő elállás esetén térít vissza a Szolgáltató, azzal, hogy amennyiben a vásárló nem a legkisebb költséggel járó szállítási módot választotta, úgy az ebből származó többletköltséget Szolgáltató nem köteles visszatéríteni. A vásárlónak visszajáró összeg átutalással kerül visszatérítésre. Utánvéttel visszaküldött csomagokat Szolgáltató nem vesz át. A visszaküldéssel felmerülő költséget a vásárló köteles megfizetni.

 1. Szavatosság

A/Kellékszavatosság:

A megrendelt termék hibája esetén a vásárló a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Vásárló kellékszavatossági igényét e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé, amelynek teljesíthetőségéről a Szolgáltató 5 munkanapon belül dönt.

Kellékszavatossági igénye alapján a vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vásárló a kijavítást vagy kicserélést nem kérte vagy nem kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

Az érdekmúlás bizonyítása a vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincsen helye.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogról a másikra is áttérhet, az áttérés költségeit azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Szolgáltató a szavatossági igényekről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet három éviget köteles megőrizni.

Vásárló a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül köteles közölni. A vásárlástól számított 2 év elteltével a kellékszavatossági jog nem érvényesíthető. A teljesítést követő 6 hónapon túl a vásárló kötelessége annak bizonyítása, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

B/ Termékfelelősség:

A termék hibája esetén a vásárló – választása szerint – termékszavatossági igényt érvényesíthet, amelynek során a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatossági igény a termék gyártó által történő forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő. A termékszavatossági igényét a vásárló kizárólag a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját a vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termék- és kellékszavatossági igény egyszerre nem érvényesíthető. 

C/ Jótállás

Kötelező jótállás csak a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt 10.000,- Ft-nál drágább tartós fogyasztási cikkre vonatkozik, amely alapján szavatossági igény érvényesíthető. Kötelező jótállás időtartama a termék vásárló részére történő átadásától számított 1 év, amely időtartam alatt a Szolgáltató csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem lehet érvényesíteni.

A webáruházban eladásra kínált termékek esetében a jogszabályi rendelkezések kötelező jótállást nem írnak elő.

 1. Fogyasztói panaszkezelés- Magánszemély vásárlóink részére

Szolgáltató minden beérkezett fogyasztói panaszra reagál az alábbiak szerint:

A vásárló a panaszát Szolgáltató alábbi elérhetőségén tudja benyújtani:

Szolgáltató a fogyasztói panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát átadja a vásárlónak.

Szolgáltató a panaszt 5 munkanapon belül kivizsgálja és azt 30 napon belül megválaszolja. Magánszemély vásárló panaszának elutasítása esetén Szolgáltató írásban indokolva, tájékoztatja a vásárlót, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed arra is, hogy Szolgáltató a jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a magánszemély vásárló panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi lehetőségek állnak a magánszemély vásárló rendelkezésére:

 • panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a magánszemély vásárló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http:/jarasinfo.gov.hu
 • bírósági eljárás
 • a fogyasztói panasz elutasítása esetén a fogyasztó a békéltető testülethez fordulhat. (A békéltető testületek működéséről bővebb információ: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol)

 Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefon: +3614882186, fax: +3614882131

Erre az online adásvételi szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetében van lehetőség.

A Szolgáltató nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

 1. Egyéb tudnivalók

A Szolgáltató nem tartozik helytállással:

 • az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, amely megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és vásárlást.
 • bármilyen adatvesztésért.
 • szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

A Weboldal harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett, és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A vásárló felelőssége és kötelessége, hogy megismerje a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.

Amennyiben a vásárló magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a vásárló köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a vásárló bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Vásárló az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat. Amennyiben a vásárló az ÁSZF rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat, úgy Szolgáltató jogosult a vásárló hozzáférését megszüntetni, és megtenni a további szükséges jogi lépéseket az vásárló által a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltatóval kapcsolatban álló harmadik feleknek okozott kár megtérítéséért.

A felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vitájukat békés úton próbálják rendezni. Békés megegyezés hiánya esetére a felek megállapodnak, hogy az ÁSZF és az ÁSZF szerint létrejött szerződés rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Elállási nyilatkozatminta

BIOEXTRA Zrt részére

1134 Budapest, Váci út 33.

e-mail: …………………………….

Tisztelt BIOEXTRA Zrt!

Alulírott ………………………………………………… (név) ……………………….. szám alatti lakos kijelentem, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti elállási jogomat kívánom gyakorolni az alábbi termék tekintetében:

Termék neve, cikkszáma: …………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: …………………………….

A fogyasztó neve, lakcíme: ………………………………………………………

Kelt: